torsdag 14 december 2017

Summering av juli 2017

Bruttoförmögenheten slår nya toppar och landar på 5 583 613 kr, men eftersom jag har en soliditet på 38,62 % är det egna kapitalet (nettoförmögenheten) 2 156 230 kr, en minskning på 1 376 kr under juli månad. Förklaring består av ett flertal faktorer, främst att värdet på lägenheten sjönk med 28 000 kr, lönen var inte lika hög som den brukar, och att jag bokat en resa, plus att det så klart varit semester vilket medför nya levnadskostnader. Jag har även kompletterat grafen så att den startar vid mitt sista år som student då jag i princip hade 0 kr i sparkapital, och jag blir själv smått stolt över min ekonomiska resa.

Småbolagsportföljen:
Denna portfölj steg med ”blygsamma” 2,49 % under juli månad, det är en bra avkastning enligt mig och jag hade gärna accepterat den avkastningen varje månad, men om man jämför med andra småbolagsinvesterare så verkar min väldigt blygsam som sagt. Innehavet Fortnox har fått lämna, den kan säkert fortsätta gå bra men värderingen prisar in väldigt mycket tillväxt och jag ser inte samma R/R i den som tidigare. Jag har även passat på att öka i Nilörngruppen under deras nedgång vilket gjort bolaget till det överlägset största innehavet med en portföljandel på 28 %. G5 Entertainment har minskats i takt med uppgången för att bibehålla portföljvikten (den har sålts helt i skrivande stund, men det tillhör augusti).

Utdelningsportföljen:
Här är det inte så farligt att portföljen tappar i värde, det är ju utdelningarna som jag är efter och om jag får samma utdelning till ett lägre pris är jag rätt snabb på köpknappen.
Castellum fick lämna portföljen helt i början av juli pga. ränteläget och att jag har redan så mycket kapital bundet i min lägenhet, jag vill hellre sprida risken genom att öka upp antalet aktier i mina resterande innehav.
Jag har under månaden ökat upp min värdepappersbelåning lite i takt med nedgången, den är fortfarande inte på några alarmerande nivåer och jag kan sova lugnt om natten. Om jag ska vara ärlig så får mina innehav gärna minska i pris så att jag kan köpa på mig samma aktier billigare, en nedgång på ytterligare 10-20 % hade jag uppskattat, men vid större nedgång än så skulle jag nog behöva allokera om lite kapital. Jag har även en del långtidsordrar som fångar upp eventuella tillfälliga nedgångar som jag missar. Ordrarna är inte på några stora nivåer, men det känns psykologiskt bra att köpa billigare helt enkelt, även om det bara är några hundra aktier.
Nästa års beräknade utdelningar har passerat 55 000 kr och om jag hade investerat allt mitt kapital i utdelningsaktier hade jag nått drygt 150 000 kr i utdelningar nästa år. Om man även leker med tanken att jag skulle vikta om lite mer mot preferensaktier hade jag kunnat nå upp till en bra bit över 200 000 kr i utdelningar varje år, kanske rent av 240 000 kr, dvs. 20 000 kr per månad. Detta leder mig osökt in på hur pensionstankarna går:
Pensionsplanen:
Vi skulle just nu kunna sälja lägenheten och flytta utomlands och vara kassaflödespositiva (förutom år 3 då vi skulle gå back 808 kr enligt våra beräkningar), men målet är långt fram och mycket kan hända på två år. Vårt aktiekapital (och därmed utdelningarna) skulle öka vilket för mig mindre orolig, men helst skulle vi vilja ha ett överskott på minst 50 000 kr varje att återinvestera för att känna oss bekväma, därför kan vi gott vänta ett tag till.
Övrigt:
Jag har även bokat in en vandringsresa längs med Dag Hammarskjöldsleden i slutet av sommaren, det är en vandringsled mellan Abisko och Nikkaluokta som tangerar Kungsleden mestadels och vi har även planerat en bestigning av Kebnekaise. Resan gick på 3 300 kr för oss båda, utrustning har vi så det blir en förhållandevis billig resa på 10 dagar som förhoppningsvis bjuder på många fina minnen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar