söndag 10 juni 2018

Summering av maj 2018


Halva året har snart gått och här kommer en något försenad månadsrapport pga. byte av jobb vilket innebar ny telefon (nytt bank-ID) och dator. Jag tyckte att april var en bra månad för mig, men maj kom att bli ännu bättre, både vad gäller i procent som i absoluta tal. Min totala nettoförmögenhet noterar all time high och ökade med drygt 131 tkr (6%) och den största ökningen stod mina investeringar för, även bostadens värde vände upp för första gången på länge. Belåningen har smugit sig ner ytterligare, och nu är jag nere på så låga nivåer att min studieskuld är större än portföljlånet.


Inga stora förändringar har skett i porföljen med undantag att även jag hoppat på Funcom-tåget. Det innehavet är dock relativt litet i portföljen (5%) och min exponering mot gaming har vuxit till sig ordentligt nu.


Jag försöker dela upp innehaven i tre grupper med följande vikt;
(i) Investmentbolag, 15% vikt
(ii) Bolag med högst risk/reward enligt mig, 10% vikt
(iii) Bolag som jag tror på, men där jag inte har lika hög conviction, 5% vikt

Anledningen til att jag inte enbart fokuserar på (ii) och (iii) är för att jag fortfarande känner mig som en ganska ny investerare och varit med ganska många år nu. Men allteftersom så skall väl investmentbolagen fasas ur helt, men det kommer nog ta några år.

Som synes så försöker jag hålla de olika bolagen inom sin respektive grupp, och med den senaste uppgången i gaming och nedgång i index börjar det bli dags att vikta upp mina investmentbolag. Börsveckan rekommenderade ju sälj i Industrivärden i veckans nummer, så vi får se om det blir billigt där. Just Industrivärden är nog ansett som mer cykliskt än vad det faktiskt är, men en förhållandevis stor del är konjunkturokänsligt vilket gör att investmentbolagen passar bra att nästan köpa när som helst.

Inbitna följare vet att jag har haft problem med courtage (jag köper och säljer för mycket) och för att råda bot på detta ytterligare har jag bytt courtageklass till det som kostar 0,15% istället för 0,25%. Nackdelen med detta är att köp och sälj lönar sig vid 15 600 kr och uppåt, och jag har nu satt en spärr på 2% av portföljvärdet där min köp- respektive säljgräns går, i dagsläget cirka 25 000 kr. Nästa byte av courtageklass är när 2% av portföljvärdet är 46 000 kr, men det kräver ett portföljvärde på 2,3 mkr, och där är jag inte riktigt än.

Nya jobbet känns förresten väldigt bra. Både arbetsuppgifterna och kollegorna verkar väldigt trevliga, men det är ganska mycket att sätta sig in i snabbt, vilket dock bara känns kul just nu. Jag har redan börjat kika på när man ska köpa aktier i företaget ;)