torsdag 1 februari 2018

Summering av januari 2018

Årets första månad är avklarad och det innebär därmed årets första månadsrapport. Bostadsnedgången fortsatte vilket resulterat i 130 tkr i minskat förmögenhet för min del, på andra sidan spektrumet har januari som varit en fantastisk börsmånad med en utveckling på 14 % inklusive insättning.I samband med att jag sålde Marine Harvest (Länk) samtidigt som mina innehav steg kraftigt valde jag återigen att minska min belåning som jag senast gjorde i september i takt med rallyt där. Soliditeten är därmed uppe på 42% vilket tangerar rekordet sedan mätningarna startade. Nettoförmögenheten sjönk med 48 tkr ner till 2 275 tkr samtidigt som börsportföljen noterar all time high.Jag har som ni kanske noterat skapat ett nytt sätt att redovisa min portfölj; den har mindre fokus på utdelning (något som jag fortfarande tycker är intressant men att man inte bör fokusera på alltför mycket) och istället på underliggande innehav då portföljen har utvecklats till att bestå till majoriteten av investmentbolag.

Denna uppställning har visat tydligare att mina tre största innehav är Nordea, G5, och Zalando, följt av LeoVegas och Cherry. Jag har inte helt klar med fördelningen än, utan har för avsikt att varje investmentbolag skall utgöra 15% av portföljen (15%*4=60%) samtidigt som tre bolag som jag verkligen tror på ska utgöra 10% vardera (10%*3=30%, och att de sista två högriskbolagen skall utgöra 5% vardera (5%*2=10%). Jag vill dock inte minska på mina investmentbolag bara för att få ett snyggt diagram utan låter istället insättningar och utdelningar fylla på de innehav som är längst ifrån målvärdet. Anledningen till portföljallokeringen är att jag vill ha en koncentrerad portfölj som samtidigt känns som förhållandevis riskjusterad sett till potentiell framtida avkastning.